วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

ศูนย์การผลิต GM THAILAND ได้รับรองมาตรฐานเอเนอร์จี สตาร์ ชาลเลนจ์ของสหรัฐฯ

กรุงเทพฯ – ศูนย์การผลิตยานยนต์เจนเนอรัล มอเตอร์ส จังหวัดระยองเป็นหนึ่งในศูนย์การผลิต 63 แห่ง
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการลดการใช้พลังงานโดยสมัครใจจากหน่วยงานพิทักษ์ สิ่งแวดล้อมของสหรัฐ (EPA) โดยลดการใช้พลังงานลงถึง 16.37 เปอร์เซ็นต์ในสายการผลิตรถยนต์และ 32.72 เปอร์เซ็นต์
ในสายการผลิตรถกระบะภายในสองปีโดยสอดคล้องกับมาตรฐานเอเนอร์จี สตาร์ ชาลเลนจ์สำหรับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นปีที่สองที่ศูนย์การผลิตจีเอ็ม ระยองได้รับรองมาตรฐานการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานเอเนอร์จี สตาร์ ชาลเลนจ์ ศูนย์การผลิตของจีเอ็ม จำเป็นต้องลดการใช้พลังงานในการผลิตรถหนึ่งคันให้ได้อย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ภายในห้าปี ซึ่งศูนย์การผลิตจีเอ็ม ระยองสามารถลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ถึง 33,547 เมตริกตัน ซึ่งเท่ากับการใช้พลังงานไฟฟ้า 173,030 เมกะวัตต์ชั่วโมง

“ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของจีเอ็ม” มร.ทิม ลี
รองประธานบริหารฝ่ายการผลิตระดับโกลเบิล กล่าว “เราลดการใช้พลังงานและการสร้างมลภาวะอย่างต่อเนื่องทุกปี ศูนย์การผลิตของเราดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการสร้าง ประโยชน์ต่อธุรกิจไปพร้อมกัน”

ศูนย์การผลิตจีเอ็ม จังหวัดระยองสามารถลดต้นทุนการใช้พลังงานลงได้ 253.28 ล้านบาท (8.5 ล้าน
เหรียญฯ) ด้วยความมุ่งมั่นในการลดใช้พลังงาน จีเอ็ม เป็นผู้นำที่เหนือกว่าทุกองค์กรธุรกิจทั่วโลกในการสร้างมาตรฐานด้านสิ่งแวด ล้อม โดยศูนย์การผลิตของจีเอ็ม ทั่วโลกสามารถลดต้นทุนการใช้พลังงานลงได้รวมทั้งหมด 162 ล้านเหรียญฯ

พนักงานในศูนย์การผลิตจังหวัดระยองใช้มาตรการหลากหลายรูปแบบเพื่อลดการ ใช้พลังงาน เช่น การควบรวมสายการผลิตรถยนต์และรถกระบะเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานและปรับเวลา การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มทำงานของเครื่องจักรจากเที่ยงคืนไปอยู่ที่ 04.00 น. ซึ่งช่วยประหยัดพลังไฟฟ้าได้ถึงสี่ชั่วโมงต่อวัน
ทีมพนักงานยังตรวจสอบการใช้พลังงานเป็นประจำในช่วงสุดสัปดาห์ นอกจากนี้ ที่ศูนย์การผลิตฯยังติดตั้งหลอดแอลอีดี (LED) บริเวณพื้นที่ตรวจสอบการพ่นสีและติดตั้งช่องแสงเพื่อรับแสงธรรมชาติ ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในโรงประกอบตัวถังลงได้

“พนักงานของเรามีความมุ่งมั่นในการลดการใช้พลังงานในการปฏิบัติงานประจำ วันอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้” มร.ไมเคิล เปเรซ รองประธานฝ่ายการผลิต จีเอ็ม ประเทศไทย กล่าว “ด้วยกระบวนการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เอาใจใส่ เรายึดมั่นในการสร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในศูนย์การผลิตและ พื้นที่ใกล้เคียงภายในจังหวัดระยอง”

ในเดือนมีนาคม 2556 จีเอ็ม ได้รับรางวัลพันธมิตรเอเนอร์จี สตาร์ยอดเยี่ยมแห่งปี (ENERGY STAR Partner of the Year-Sustained Excellence award) ซึ่ง เป็นเกียรติยศสูงสุดที่มอบให้แก่การจัดการพลังงานในองค์กรดีเด่น โดยระหว่างปี 2548 และ 2553 บริษัทฯ สามารถลดการใช้พลังงานในศูนย์การผลิตทั่วโลกลงได้เฉลี่ย 28 เปอร์เซ็นต์และได้ตั้งเป้าหมายการลดการใช้พลังงานลงทั่วโลก 20 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2563

ศูนย์การผลิตจีเอ็ม ในจังหวัดระยอง มุ่งมั่นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรการหลายรูปแบบ อาทิ

พลังงานหมุนเวียน – ใช้พลังงานหมุนเวียน 89.76 เมกะวัตต์ต่อปีจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคาของศูนย์การ ผลิตและการใช้แก๊สจากการฝังกลบ
เป็นศูนย์การผลิตที่ปลอดการฝังกลบ – ศูนย์การผลิตไม่สร้างของเสียในการฝังกลบ โดยของเสียที่เกิดจากการปฏิบัติงานประจำวันจะถูกรีไซเคิล นำกลับมาใช้ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงให้เป็นพลังงาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อมของจีเอ็ม สามารถเข้าชมรายงานความยั่งยืนได้ที่sustainability report และบล็อกสิ่งแวดล้อม environmental blog

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น