วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เตรียมปิดสะพานข้ามแยก 5 แห่งเพื่อซ่อมในปี 2556 นี้


สำนักการโยธาได้รายงาน เรื่อง การปิดซ่อมสะพานข้ามแยกและมาตรการรองรับปัญหาจราจร รวมถึงทางลอดและทางยกระดับ ซึ่งในปี 2556 กรุงเทพมหานครกำหนดแผนปิดและซ่อมแซมสะพานข้ามทางแยก จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

1.สะพานข้ามทางแยกไทย-ญี่ปุ่น โดยจะปิดซ่อมในช่วงกลางคืนระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. ใช้งบประมาณดำเนินการ 34 ล้านบาท
2.สะพานข้ามทางแยกยมราช จะทำการปิดซ่อมในช่วงกลางคืนระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น.
3.สะพานข้ามทางแยกประตูน้ำ จะปิดซ่อมในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น.
4.สะพานข้ามแยกราชเทวี จะปิดซ่อมโดยใช้เวลาดำเนินการ 30 วัน
5.สะพานข้ามแยกอโศก-เพชรบุรี กำหนดทำการปิดซ่อมเป็นเวลา 90 วัน ใช้งบประมาณ 46 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณฯ
โดยที่สะพานข้ามแยกยมราช ประตูน้ำ และราชเทวี ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2556 แล้ว ทั้งนี้คาดว่าสะพานอโศก-เพชรบุรี จะทำการปิดซ่อมเป็นแห่งสุดท้าย เนื่องจากเป็นสะพานที่ต้องปิดซ่อมตลอดทั้งวัน ซึ่งอาจกระทบกับประชาชนเป็นจำนวนมาก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น