วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประเทศที่น่าลงทุนที่สุดในโลกปี 2013


ประเทศที่น่าลงทุนที่สุดในโลกปี 2013 รูปที่ 1
สดๆ ร้อนๆ กับรายงาน ‘Doing Business 2013’ ของเวิลด์แบงก์ ที่สำรวจถึงประเทศที่น่าไปลงทุนทำธุรกิจด้วย รวมถึงศักยภาพของประเทศนั้นๆ เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ แชมป์อันดับ 1 คือ สิงคโปร์ สามารถครองแชมป์ดินแดนที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนมากที่สุดของโลกได้เป็นครั้งที่ 7 ติดต่อกันแล้ว ข้อดีที่เวิลด์แบงก์แถลงออกมา คือ สิงคโปร์มีกฎหมายและกฎระเบียบที่ ‘เป็นมิตร’ กับการทำธุรกิจ มีความเป็นสากลด้วยการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษแบบครอบคลุมประชากรทุกระดับ ยามที่ธุรกิจคนต่างชาติประสบปัญหา รัฐบาลยื่นมือช่วยอย่างเต็มที่
ส่วนไทยแลนด์น่าลงทุนเป็นลำดับที่ 18 และเป็นอันดับที่ 6 ในเอเชีย รองจากสิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลีใต้ มาเลเซีย และไต้หวัน ในรายงานชิ้นนี้สำรวจครอบคลุม 185 ประเทศทั่วทุกทวีป โดยดินแดนที่เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจในอันดับที่ 2-10 จากการสำรวจครั้งล่าสุดประกอบด้วย ฮ่องกง นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก นอร์เวย์ สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ จอร์เจีย และออสเตรเลีย ตามลำดับ
ที่มา : http://www.doingbusiness.org

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น