วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัด Motorcross ชิงแชมป์โลก วันที่ 8-10 มี.ค. นี้


2103 FIM Motocross World Championship Grand Prix of Thailand Let’s X the world !! the first ever Motorsport Grand Prix in Thailand – ThaiMXGP
พร้อมกระโดดข้ามโลก บันทึกประวัติศาสตร์ใหม่มอเตอร์สปอร์ตไทย จัดโมโตครอสชิงแชมป์โลกที่ศรีราชา !!
คาดเม็ดเงินสะพัดเกินพันล้าน ส่งผลดีด้านการท่องเที่ยว หลังไทยรับจัดโมโตครอส์โลก มั่นใจนักกีฬาโมโตครอส
ไทยได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด

สมาพันธ์กีฬาแข่งขันรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย ร่วม
กับกองทุนกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, องค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
ขาม, และนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3, อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเป็นเจ้าภาพดําเนินการแข่งขันรถ
จักรยานยนต์โมโตครอสชิงแชมป์โลก “2013 FIM Motocross World Championship Grand Prix of
Thailand (ThaiMXGP)” ซึ่งเป็นการเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์โลกสนามที่ 2 ของทั้ง 18 สนามทั่วโลกของสมา
พันธ์รถจักรยานยนต์นานาชาติ (FIM) ในวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2556 และเป็นกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์
โลกครั้งแรกในประเทศไทย ณ. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3, ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

นับเป็นก้าวสําคัญของวงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ที่การชิงชัยในระดับชิงแชมป์โลกได้จัดขึ้นใน
ประเทศไทย ซึ่งการแข่งขันในรายการ ThaiMXGP ที่ ศรีราชาครั้งนี้ถือว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานการ
แข่งขันให้กับนักแข่งไทยได้สัมผัสเกมการชิงชัยในระดับสากล ซึ่งนักแข่งจากการแข่งขันในระดับชิงแชมป์
ประเทศไทย ได้มีโอกาสร่วมคัดเลือกสิทธิ์ไวด์การ์ดเพื่อร่วมการชิงชัยในครั้งนี้ด้วย นับว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่
จะวัดขีดความสามารถของนักแข่งไทย ที่ปัจุบัน สามารถพัฒนาขีดความสามารถจนสามารถที่จะประสบความ
สําเร็จในการแข่งขันในระดับเอเชีย ด้วยการครองแชมป์เอเชียโมโตครอสได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่การแข่งขันใน
ระดับชิงแชมป์โลกนั้น นักแข่งไทยยังไม่สามารถผ่านเข้าสู่การแข่งขันได้สําเร็จ แม้ว่าในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ทาง
สมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย โดย ธงชัย วงษ์สวรรค์ประธานสมาพันธ์ฯที่มุ่งมั่นผลักดันนัก
แข่งไทยได้ก้าวสู่การชิงชัยในระดับโลก โดยเฉพาะการแข่งขันประเภทโมดตครอส ที่แม้จะมีโอกาสได้ส่งทีมชาติ
ไทย เข้าร่วมการแข่งขัน Motocross of Nations อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันในระดับที่ยากยิ่ง
เพราะเป็นการชิงชัยในระบบทีม ที่แต่ละประเทศจะคัดเลือกนักแข่งชั้นนํา มาร่วมชิงชัยในนามทีมชาติที่ผลการ
แข่งขันต้องคิดจากผลงานรวมของนักแข่งทุกคนในทีมนั่นเอง

ดังนั้นการแข่งขันในรายการโมโตครอสชิงแชมป์โลก ที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสนามเก็บคะแนน
สะสมชิงแชมป์โลกประจําปี 2013 นี้จึงจะเป็นประโยชน์กับนักแข่งและวงการแข่งขันของไทย ให้ยกระดับสู่ควา
เป็นเลิศยิ่งขึ้น เมื่อ นักแข่ง และ ทีมแข่ง ระดับโลกต่างก็จะมาร่วมชิงชัยกันที่ประเทศไทย ที่นอกจากนักแข่งที่ได้
สิทธิ์ไวลด์การ์ดจะมีโอกาสลงวัดฝีมือของตนเองแล้ว ในส่วนของทีมแข่งและส่วนที่เกี่ยวข้องก็จะมีโอกาสได้รับ
ประสบการณ์จากการทํางานในระดับมืออาชีพของทีมแข่งในระดับโลกอีกด้วยสําหรับการเข้าร่วมแข่งขันในรายการ Thai MXGP ครั้งนี้นักแข่งไทยต่างก็ได้รับการฝึกฝนทักษะทางด้านต่างๆ
จาก อดีตแชมป์โมโตครอสโลกชาวเนเธอร์แลนด์อย่าง Jan Postema เข้ามาช่วยดูแลความพร้อมของนักแข่ง
อย่างใกล้ชิด โดยการพัฒนานักแข่งไทยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนากีฬาอาชีพ การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย

นอกจากนี้ในส่วนของบริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์และ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ก็จะมีโอกาส
ได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ขณะเดียวกัน ก็จะเป็นช่องทางในการก้าว
สู่ตลาดโลก ผ่านกิจกกรมการแข่งขันในครั้งนี้อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นกิจกรรมทางการตลาดผ่านกิจกรรมทาง
ด้านมอเตอร์สปอร์ต ที่มีส่วนส่งเสริมภาพลักษณ์ของตราผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
สําหรับรายการ FIM Motocross World Championship นี้ได้มีการถ่ายทอดสดไปกว่า 120 ประเทศทั่วโลก
ซึ่งในแต่ละสนามมียอดผู้ชมมากกว่า 100ล้านคน นับว่าเป็นโอกาสในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้
นานาชาติได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นช่องทางสําคัญที่ช่วยส่งเสริมประชาสัมพันธ์ทาง
ด้านการท่องเที่ยวให้แก่ประเทศไทย ที่จะเป็นการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทย ทั้งจากการท่องเที่ยว และ ราย
ได้จากธุรกิจทางด้านยานยนต์ที่จะมีโอกาสเปิดตลาดสู่นานาชาติผ่านการจัดการแข่งขันครั้งนี้

ซึ่งการจัดการแถลงข่าวการแข่งขันโมโตครอสชิงแชมป์โลกหรือ FIM Motocross World Championship ,
Grand Prix of Thailand ในครั้งนี้ได้ใช้คําจํากัดความของงานนี้คือ X The World ที่สื่อ ความหมายถึง การ
แข่งขันโมดตครอสชิงแชมป์โลก ที่มีการชิงชัยถึง 18 สนาม โดยแต่ละสนามจะตระเวนแข่งขันกันในทีวปต่างๆ
ทั้ง ยุโรป , อเมริกาใต้ ,และเอเชีย ที่ต้องเดินทางข้ามประเทศอยู่ตลอดเวลา ซึ่งก็หมายถึง Cross The World นั่นเอง

รายละเอียด ของงาน X the world ณ.ลานหน้าห้างสินค้า CentralWorld มีดังนี้
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
13:30 น. – แถลงข่าวสื่อมวลชน
17:00 น. – ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน X the world ทาง Grand Prix Channel
17:30 น. – เริ่มงาน X the world, มิมิโมโตครอส, การประกวด ThaiMXGP Girls ฯลฯ
20:30 น. – สิ้นสุดงานวันแรก
วันเสาร์ที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556
10:30 น. – งาน X the world, มิมิโมโตครอส, การประกวด ThaiMXGP Girls, ฯลฯ
17:00 น. – คอนเสิร์ต Arghh Warghh Yarghh!! present X the world live at CentralWorldทั้งนี้ ThaiMXGP จะจัดกิจกรรมบันเทิงและประชาสัมพันธ์โมโตครอสโลกตลอดทั้ง 3 วัน (8-10 กุมภาพันธ์
2556) ในรูปแบบงาน X the world โดยมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย อาทิเช่น
- ทีมแข่งโมโตครอสจากน้ํามันเครื่องปตท. รถจักรยานยนต์ฮอนด้า, รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า, และรถ
จักรยานยนต์ KTM
- กิจกรรมของผู้สนับสนุน อาทิเช่น BMX Flatland จาก DC, Stage Performance Show จาก Puma Shoes
- พบกับนักแข่งไทยที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน (Wildcard) โมโตครอสโลกศรีราชาทั้ง 12 คน
- การจําลองสนามแข่งโมโตครอส 50 ซีซีโดยนักแข่งยุวชน
- พูดคุยกับนักแข่งโมโมตครอสทีมชาติไทย, Jan Postema ครูฝึกชื่อดัง
- ถ่ายภาพรถแข่งโมโตครอสแชมป์โลกปี 2012 Tony Cairoli, Jeffrey Herlings, และรถโมโตครอสคลาสสิค
ยุคปี 1980’s
- การประกวด ThaiMXGP Girls เพื่อคัดเลือกเป็น Monster Girls สาวไทยคนแรกของโลก
- เปิดให้จองหมวกกันน็อค ThaiMXGP by Bilmola – Limited Edition ซึ่งมีเพียง 222 ใบเท่านั้น
- ThaiMXGP และ ThaiTicketMajor เอาใจแฟนๆโมโตครอสเปิดให้สํารองบัตรล่วงหน้าใในราคาพิเศษ
- Arghh Warghh Yarghh!! Live Concert ในวันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์นี้โดยศิลปิน
Brandnew Sunset, Lasthoper, Hopeless, Fathomless, Ex’s & Oh’s, Kiss and Demise, Dezember,
Born From Pain, A Zero, Sudden Face Down, Last Fight For Finish, Phychoslim และ DJ Nuffsaid

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น