วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556

Honda ชวนเจ้าของรถคันแรกอบรม “ขับขี่ปลอดภัยในรถคันแรกกับฮอนด้า”

กรุงเทพฯ –20 มีนาคม 2556 – บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ ต่อยอดนโยบายรถคันแรก เปิดตัวแคมเปญ “ขับขี่ปลอดภัยในรถคันแรกกับฮอนด้า“เพื่อ รณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถยนต์คันแรกทุกคนที่สนใจ ไม่จำกัดเฉพาะลูกค้าฮอนด้า ได้เรียนรู้ทักษะด้านความปลอดภัยในการขับขี่ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยในทุกเส้นทาง พร้อมจัดกิจกรรมอบรมฯ สัญจร โดยมีหลักสูตรทั้งภาคทฤษฏีและการสาธิตใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร รองประธานอาวุโส บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “จากนโยบายรถคันแรกของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ไทย ส่งผลให้มีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการรถคันแรกสูงถึง 1.3 ล้านคัน โดยฮอนด้าเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการรถยนต์ที่ร่วมสนับสนุนนโยบายดังกล่าว และได้เปิดตัวรถยนต์เข้าร่วมโครงการฯ มากที่สุดรวมถึง 6 รุ่น ได้แก่ บริโอ้, บริโอ้ อเมซ, แจ๊ซ,แจ๊ซ ไฮบริด, ซิติ้ และซิตี้ ซีเอ็นจี”“ในฐานะผู้ประกอบการรถยนต์ ที่มุ่งมั่นรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนมาอย่างต่อเนื่อง ฮอนด้าจึงได้ริเริ่มโครงการ“ขับขี่ปลอดภัยในรถคันแรกกับฮอนด้า” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ขับขี่มือใหม่ได้เรียนรู้การขับขี่เชิงป้องกัน อุบัติเหตุ ไม่จำกัดเฉพาะลูกค้าที่ซื้อรถยนต์คันแรกจากฮอนด้า แต่เปิดกว้างสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์คันแรกทุกคน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ฮอนด้ายังได้เตรียมจัดกิจกรรมอบรมฯสัญจรใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี พิษณุโลก เชียงใหม่ อุบลราชธานี ขอนแก่น สงขลา และสุราษฎร์ธานี ”

สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ด้านทฤษฎี อาทิ การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ การคาดการณ์ล่วงหน้า หลักเกณฑ์การขับรถยนต์ที่ถูกวิธี กฎหมายและเครื่องหมายจราจรที่เกี่ยวข้อง การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น การขับรถอย่างประหยัดพลังงาน และการชมสาธิตการขับขี่ ภายใต้การจำลองสถานการณ์การขับขี่เสมือนจริง โดยเริ่มจากการฝึกบังคับพวงมาลัย การทรงตัวของผู้ขับขี่ในลักษณะการขับแบบสลาลอม (Slalom) วิธีการเลี้ยวรถบนเส้นทางถนนในรูปแบบต่างๆ เทคนิคการกำหนดจุดในรถ การถอยจอดระหว่างคัน และเรียนรู้วิธีการทำงานของระบบเบรกABS บนสภาพถนนลื่น และถนนปกติ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอเชิญเจ้าของรถยนต์คันแรกทุกท่าน(ทั้งรถยนต์ฮอนด้าและรถยนต์อื่นๆ) ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม “ขับขี่ปลอดภัยในรถคันแรกกับฮอนด้า”พร้อมแนบหลักฐานการเป็นเจ้าของรถยนต์คัน แรก สำเนาใบขับขี่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ศูนย์บริการข้อมูลฮอนด้า 24 ชม. โทร. 02 341 7777 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1 800 239833

กิจกรรม“ขับขี่ปลอดภัยในรถคันแรกกับฮอนด้า” จะจัดขึ้นใน 10 แห่ง ตามกำหนดการดังนี้

จังหวัด
วันที่


จังหวัด
วันที่
1
กรุงเทพฯ 20 เมษายน 2556
6
อุบลราชธานี 20 กรกฎาคม 2556
2
ชลบุรี 18 พฤษภาคม 2556
7
กรุงเทพฯ 10 สิงหาคม 2556
3
สงขลา 15 มิถุนายน 2556
8
สุราษฎร์ธานี 24 สิงหาคม 2556
4
พิษณุโลก 6 กรกฎาคม 2556
9
กรุงเทพฯ 21 กันยายน 2556
5
เชียงใหม่ 13 กรกฎาคม 2556
10
ขอนแก่น 28 กันยายน 2556

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น