วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2556

ExxonMobil คาดน้ำมันดีเซลขึ้นแท่นเป็นเชื้อเพลิงหลักในปี 2020


ExxonMobil คาดน้ำมันดีเซลขึ้นแท่นเป็นเชื้อเพลิงหลักในปี 2020


 
        เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 เว็บไซต์ autoblog รายงานว่า เอ็กซอนโมบิล (ExxonMobil) บริษัทยักษ์ใหญ่วงการปิโตรเลียมสัญชาติอเมริกัน เปิดเผยว่า ความต้องการใช้น้ำมันดีเซลกำลังขยายตัวอย่างก้าวกระโดด จนทำให้น้ำมันดีเซลกลายเป็นเชื้อเพลิงหลักในการคมนาคมขนส่งของโลกภายในปี 2020 

 ExxonMobil คาดน้ำมันดีเซลขึ้นแท่นเป็นเชื้อเพลิงหลักในปี 2020

        โดย เอ็กซอนโมบิล ระบุว่า การใช้งานดีเซลที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กที่ให้ความประหยัดและการใช้งานเชิงพาณิชย์ทั่วโลกกำลังขยายตัวต่อเนื่อง ดังนั้นภายในปี 2040 ความต้องการน้ำมันดีเซลจะเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 70% เหนือกว่าเชื้อเพลิงทุกประเภท โดยจำนวนรถบรรทุกหนักที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลจะเพิ่มขึ้น 65% เช่นเดียวกับความต้องการใช้ระบบขนส่งเชิงพาณิชย์ในประเทศกำลังพัฒนาก็จะเพิ่มขึ้นถึง 80% ขณะที่ความต้องการใช้น้ำมันเบนซินจะคงที่ในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า

        นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาการเติบโตของรถไฮบริดนั้น เอ็กซอนโมบิล ประเมินว่า รถไฮบริดจะมีราคาถูกลงในปี 2025 ทำให้ยอดขายพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยรถไฮบริดจะมีสัดส่วนราว 40% ของรถที่จำหน่ายทั่วโลกในปี 2040 แต่รถพลังงานไฟฟ้าจะมีสัดส่วนเพียงแค่ 5% เท่านั้น  

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น